آرشیو : جوانی جمعیت

در نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

دکتر آشوبی: گیلان دچار یک بحران ویژه در حوزه جوانی جمعیت است

استاندار گیلان در دیدار با مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور تاکید کرد؛

مطالعات حوزه جمعیت و خانواده همسو هویت اسلامی – ایرانی باشد

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور خبر داد؛

تحقق ۱۰ درصدی تعهدات دولت در بخش مسکن گیلان