آرشیو : حمایت

در دیدار رئیس شورای اسلامي شهر رشت با مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد گیلان

حمایت از کانون های فرهنگی مساجد در دستور کار شورا / مساجد مناسب ترین بستر برای انجام اقدامات کاربردی در حوزه فرهنگ

فرماندار رشت در دیدار با اعضای دبیرخانه "جشنواره تولید ملی؛

کوتاهی در برندسازی “ساخت ایران” نوعی از خود تحریمی است