آرشیو : خدمت رسانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان خبر داد:

تداوم خدمت رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) در مناطق سیل زده

در نشست سرپرست اداره کل تامین اجتماعی گیلان با معاونین استاندار مورد تاکید قرار گرفت :

استفاده از تمام ظرفیتها برای کمک به عرصه های تولیدی و کارفرمایی