آرشیو : راننده نوجوان

رئیس پلیس راهور گیلان خبر داد؛

تصادف مرگبار راننده نوجوان با عابر پیاده