آرشیو : روسیه

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

حمل و نقل دریایی بهترین مسیر برای تجارت ایران و روسیه است

در دیدار مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تِوِر روسیه مطرح شد:

منطقه آزاد انزلی مرکز توسعه روابط با ایران و کشورهای منطقه