آرشیو : سود سهام عدالت

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گیلان :

واریز سود سهام عدالت واقعیت ندارد