آرشیو : سپاه قدس گیلان

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان:

اشتباه یک فرد را نباید پای دین و قرآن نوشت