آرشیو : عابر پیاده

رئیس پلیس راهور گیلان خبر داد؛

تصادف مرگبار راننده نوجوان با عابر پیاده